تبلیغات
گروه دینی و قرآن استان همدان - تالیف جدید بر اساس دروس پیام های آسمان توسط همکاران

باسمه تعالی

در راستای برنامه ارسالی وزارتی و متعا قب آن تدوین برنامه عملیاتی پایگاه کشوری قرآن و معارف اسلامی مستقر در استان گیلان ،

یکی از مؤ لّفه های برنامه عملیاتی ، ( طراحی – تدوین – تولید ) بسته های آموزشی درزمینه درس پژوهی بوده لذا به منظور وصول به این هدف ،

از تمامی دبیران محترم قرآن وپیا م های آسمان سراسر کشور طی جدول پیشنهادی طراحی شده دعوت بعمل می آید تا براساس عناوین 

دروس پیام های آسمان هشتم نسبت به تأ لیف جدید با موضوعیت همان درس اقدا م نمایند .

نکات قابل توجه :

1-متون تأ لیفی به منظور دانش افزایی و ارتقاء علمی دبیران قرآ ن ومعارف اسلامی سراسر کشور می باشد .

2-متون تأ لیفی ، آیات ، روایات ، شواهد ، مصا دیق ، داستان ، اشعار و.....استفا ده شده ، غیر از همان درس با شد.

3- متون تأ لیفی با مستندات در قا لب word تا پایان دیماه 93 ارسال گردد .

4- متون برگزیده جهت استفاده بهینه دبیران قرآ ن ومعارف اسلامی سراسر کشور با ذکر نام مؤ لف یا مؤ لفین واستان درکتاب الترونیکی پایگاه درج می گردد .

5- به آثار برتر و منا سب ، علاوه بر امتیاز دهی درفرم ارزیابی ، تقدیر نامه نیز اهدا  می گردد .

  استان  همدان - فصل ششم (جامعۀ اسلامی): درس پانزدهم: حقّ‌النّاس

پایگاه کیفیت بخشی به فرآیند آموزش دروس قرآن ومعارف اسلامی استان گیلا ن

 با سلام از سرگروه های گرامی و همکاران محترم تقاضا مند است آثار خود را  حداکثر تا 15 دیماه به دینی قرآن استان همدان ارسال نمایند تا به پایگاه کشوری ارسال گردد. با تشکر گروه دینی و قرآن استان همدان
تاریخ : شنبه 24 آبان 1393 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : گروه دینی قرآن استان همدان - | نظرات

  • ترفند سرگرمی | سی پی | هیت شا