تبلیغات
گروه دینی و قرآن استان همدان - فراخوان تجربیات موفق و طرح درس

باسمه تعالی

 قابل توجه سرگروه های محترم آموزشی شهرستان ها مناطق و نواحی

  سلام علیکم

  با احترام در راستای کیفیت بخشی هرچه بیشتر به تدریس دروس پیام های آسمان قرآن و عربی؛ شایسته است موارد زیر مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد و نتایج عملکرد30/10/93 به گروه دینی قرآن و عربی استان ارسال گردد.

1-     شناسایی و دعوت از دبیران فعّال و موفّق در امر تدریس دروس مذکور و استفاده از تجربیات آنان در کارگاه های آموزشی و مستند سازی  روش تدریس آنان و  ارسال به گروه استان.

2-    فراخوان ارسال تجربیات آموزشی موفق دبیران در مورد هر بخش یا هر درس از دروس یاد شده و جمع آوری و ارسال به گروه استان تاسایر دبیران بتوانند از این تجربیات استفاده نمایند.

3-    ارسال مطالب آموزشی و پرورشی مناسب جهت استفاده در گاهنامه دینی قرآن و عربی استان.

4-    فراخوان تهیه طرح درس برای پیام های آسمان ، قرآن و عربی همچنین تولید نرم افزارهای آموزشی و تولید محتوای الکترونیکی متناسب   با این دروس.

5- ارسال پیشنهادات ونظرات همکاران گرامی جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی پیام های آسمان و قرآن و عربی.

 با تشکر گروه دینی قرآن و عربی استان همدانتاریخ : پنجشنبه 22 آبان 1393 | 06:02 ق.ظ | نویسنده : گروه دینی قرآن استان همدان - | نظرات

  • ترفند سرگرمی | سی پی | هیت شا